micro:bit

BBC micro:bit är en liten programmerbar dator. Den kan bara köra ett program i taget, det senaste du installerade på det.

Även om micro:biten är liten har den många olika funktioner. På framsidan har den en A och en B-knapp samt 25 lysdioder, som även är ljussensorer. På baksidan finns en resetknapp, batteriport och USB-port. Där finns även en accelerometer, processor och termometer, kompass och antenn.

På micro:bits officiella hemsida hittar du all information som behövs för att komma igång, få inspiration och för att programmera din micro:bit med verktyget JavaScript Blocks Editor!

Kom igång och programmera – på sidan Mer micro:bit får du tips om hur du kan komma igång och exempel på roliga projekt att göra med micro:bit.

Programmera ett pulserande Microbit-hjärta! Så här gör du: