IKT för nya svenskar

Skolverket har byggt upp en lärportal med moduler inom ett flertal olika områden för att stötta skolan med kompetensutveckling. Den här modulen fokuserar på Grundläggande litteracitet, Nyanländas språkutveckling, Språk och kunskapsutvecklande undervisning för nyanlända samt Tolka och skriva text.

Film för pedagoger

Tio lektioner i språkdidaktik
Sfi-läraren Sara Lövestam ger konkreta tips på hur digital teknik kan användas i språkinlärning. I varje lektion tränas en eller flera färdigheter som hör- och läsförståelse, uttal, muntlig förståelse och muntlig kommunikation. Programmen visar hur digitala verktyg kan användas för att dokumentera språkutvecklingen och bidra till ett formativt arbetssätt, samt skapa förutsättningar för samarbete och kommunikation. Genom att använda ett publicistiskt arbetssätt får eleverna skriva för en verklig mottagare utifrån egna erfarenheter och intressen. I programmen reflekterar Sara över hur digital kompetens och språkutveckling stödjer varandra i lärandet, exempelvis för att få ett källkritiskt förhållningssätt och ta del av nyhetsflödet och samhällsinformation.

Två minuter om språkutecklande IKT: Inspiration
Digitala hjälpmedel ger oss nya möjligheter att ge elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin svenska. Här är en länk till ett klipp ur en längre film (Mitt uppkopplade barn), som visar ett intressant exempel på hur man kan använda iPad för att träna svenska på textilslöjden.

Flippa klassrummet
Här är ett exempel på hur man kan flippa en läsläxa för elever som inte har någon som kan hjälpa dem med läxan hemma. Lägg ut instruktionsfilmer så att eleverna kan titta på dem flera gånger.

Så här gör du dina egna klipp i mediekatalogen:

UR Språkplay
Med UR Språkplay kan du se UR:s program och där få hjälp att utveckla ditt svenska språk. Du kan registrera ett konto för att spara en egen lärprofil. 

Här är några av funktionerna:
– Gå igenom textningen separat med integrerade språkövningar
– Gå igenom den valbara textningen separat med integrerade språkövningar
– Få rekommenderade program för dig som lär dig svenska
– Nå en lista med dina senaste program för att enkelt gå tillbaka och repetera

Webbsidor: träna ordförråd och grammatik

Hej Svenska
Ett interaktivt stöd för svenskinlärning av Komvux Malmö Södervärn
Språkis
En webbsida med övningar som är kopplad till Libers Språkis-serie. Sidan kan användas fristående för ordträning och grammatik.
Bildteman: Lexin
Bildteman grundas på ca 1800 ”bildord” med ljud och text för att underlätta förståelsen av vissa svenska ord. Dessa ordbilder har grupperats i 31 teman. Det finns även ett animationstema med filmer som beskriver ord och begrepp.
BaBaDum
Spela och lär: 1500 ord på 21 språk genom 5 olika spel.
Duolingo
Lär dig svenska gratis. Duolingo finns både som webbsida och som app. Verktyget är på engelska.

Ny i Sverige

Information om Sverige
En portal för nyanlända med information om Sverige på olika språk.

Va med!
Va Med! är samlingsnamnet för ett flertal projekt där man inom ramen för Sfi, etablering och samhällsorientering SO för nyanlända arbetat och arbetar för att underlätta inträdet och etableringen i det svenska samhället. I vårt samhälle finns alla förutsättningar att mötas och samtala om det som förenar oss. Men för det krävs kunskap om de osynliga och synliga normer och regler som finns.Därför är det viktigt att vi på ett tidigt stadium i etableringen av nyanlända skapar en dialog om vår gemensamma värdegrund och om hur vårt samhälle är organiserat.

Välkomna hit
Med boken Välkomna Hit kan människor som av olika anledningar tvingats lämna sitt hemland få en möjlighet att lära sig den svenska kulturen och det svenska samhället. I boken, som ges ut på flera språk, kan man läsa om såväl dans runt midsommarstången, luciafirandet och fika, men även hur den svenska skolan fungerar, att poliser är snälla och att man inte får slå barn.

8 sidor – Lättlästa nyheter
8 Sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska som ges ut av Myndigheten för tillgängliga  medier.

Appar

SVT Språkplay
Med SVT Språkplay kan du se SVT:s program och där få hjälp att utveckla ditt svenska språk. Du kan registrera ett konto för att spara en egen lärprofil. Appen ger stöd på arton olika språk.

Här är några av funktionerna i appen:
– Gå igenom textningen separat med integrerade språkövningar
– Gå igenom den valbara textningen separat med integrerade språkövninga
– Få rekommenderade program för dig som lär dig svenska
– Nå en lista med dina senaste program för att enkelt gå tillbaka och repetera

Läscoach
Språkkraft Läscoach är en gratisapp som hjälper dig som snabbt vill lära dig svenska med hjälp av svenska medier. Börja läsa nyheter och böcker som valts ut åt dig baserat på ett antal personligt valda kategorier och litterära genrer. Det hjälper dig inte bara med språket utan får dig att snabbare förstå kulturen och samhället.

Börja titta på enkla animerade filmer eller läs tweets om 10-15 ord. Ord du inte förstår kan du klicka på orden och få översättningar till arton olika invandrarspråk. Även om du måste slå upp varenda ord så är sannolikheten hög att du lyckas läsa och förstå texten innan du tröttnar. Plocka upp läspoäng på vägen mot ditt mål. Skaffa dig självförtroende genom att läsa fler tweets och levla sedan upp till anpassade artiklar, därefter vanliga nyhetsartiklar och slutligen kan du läsa hela romaner.

iMovie
Jobba med språk och berättande med stillbilder eller rörliga bilder. Trailerfunktion. Samarbete och språkutveckling.

Book Creator
Jobba med språk och berättande i bokformat, med möjlighet att prata in till bilder och filmer. Det går också att skapa sidor i serietidningsformat. Går att använda i de flesta åldrar. Book Creator finns både som app till läsplatta och på webben för dator och Chromebook.

Inläsningstjänst
Inläsningstjänst finns både på webben och som app. Den här appen ökar tillgängligheten för elever som är i behov av lässtöd. Här finns ca 5000 inlästa läromedel, i appen finns även studiestöd på vissa språk. Appen är gratis att ladda ned men man måste ha ett abonnemang för att alla böcker ska vara tillgängliga. Abonnemang skapas kommunvis.

Puppet pals
För yngre barn. Ett slags digital dock-teater. Skapa och spela in berättelser med hjälp av figurer och den egna rösten. Finns olika versioner av appen, med lite olika funktioner.

Skolstil 2
App för att lära sig skriva, med ljudande bokstäver. Varje bokstav man skriver ljudas och när man har skrivit ett ord, en mening så läses hela upp.

Pic Talk
PicTalk är ett digitalt kommunikationsstöd för iPad med syfte överbrygga språkbarriärer i situationer där personer inte delar något gemensamt språk. Appen kombinerar bilder som är kopplade till en flerspråkig ordbok och stöder för närvarande arabiska och svenska. Men målet är att översätta till andra stora flyktingspråk där det råder tolkbrist.

Bokstavspussel
För yngre barn. Träna på alfabetet, att stava och ljuda. Man får upp ett (rätt så lätt) ord, t.ex. båt, bokstäverna i ordet syns i blandad ordning på skärmen, och klickar man på dem så ljudas dem. När man satt ihop dem läses ordet upp – var det rätt kommer man vidare, var det inte rätt får man hjälp.

Läskod
Läskoden har en nivåindelning och två huvudfunktioner; en som hjälper elever att koppla ljud-bokstav  samt en nivå som hjälper elever som har svårt att nå nästa nivå i sin läsning. Det finns 19 nivåer, där nivå 1-2 utvecklar kopplingen mellan ljud-bokstav, nivå 3-5 övas kopplingen ljud-bokstav på stavelsenivå, nivå 6-12 handlar om att skriva ord till bilder (korta enstaviga ord), nivå 13-18 övar man på hur många bokstäver som ingår i orden samt nivå 19 som är en diktamen. Appen ska ge eleven en stimulans och öka elevens intresse för att läsa och skriva. Eleven utvecklar förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Duolingo
Lär dig svenska gratis. Finns som webbsida och som app. På engelska.

Alfavux
Alfavux är en pedagogisk app för ordinlärning. Appen är framtagen av en sfi-lärare på Komvux i Norrköping och riktar sig främst till ungdomar och vuxna som har ett annat modersmål än svenska och saknar läs- och skrivkunskaper helt eller delvis. Andra tänkbara målgrupper är ungdomar och vuxna med svenska som modersmål som behöver extra läs- och stavningsträning.

Alfavux innehåller närmare tvåhundra vanliga svenska ord med foton till. Vissa ord förekommer flera gånger med olika foton.

Filmer för nya svenskar

Allt i Kartong – svenska som andraspråk från 6 år
Roboten Allti Kartong och hans kompis Lilla Röd har en butik där de säljer saker av kartong. De ger sig ut på ett nytt äventyr i varje program. Vi får följa med när de ska leta efter moln och människomat, odla blommor och när de bygger ett rymdskepp och åker till månen. Fantasifullt och humoristiskt där varje program behandlar ett konkret tema som till exempel regn, bajs, monster, månen och potatis.

Vad gör jag nu? från 6 år
Serien Vad gör jag nu? riktar sig till elever som läser svenska som andraspråk på låg- och mellanstadiet. Innehållet fokuserar på hörförståelse och berättande och består av ljudberättelser som alla avslutas i ett etiskt eller praktiskt problem att diskutera i klassen. Kanske har eleverna själva varit med om något liknande? Att lyssna för att sedan själv berätta är språkstärkande och hjälper eleverna att lära känna varandra.

Nyfiken på Sverige från 10 år
En animerad serie som ska introducera det svenska samhället framförallt för nyanlända barn. På ett enkelt sätt förklaras hur Sverige fungerar med fokus på företeelser i barnens vardag. Men flera av episoderna lämpar sig också för exempelvis SFI-undervisningen. Syftet är att förmedla delaktighet, men också förståelse för vilka normer och värderingar som finns i det svenska samhället, och vilka rättigheter och skyldigheter vi har. Finns även på arabiska. kurdiska, somaliska, tigrinja, dari och spanska.

Din kropp från 10 år
Denna serie är gjord för barn med svenska som andraspråk. Vi får intressanta fakta om kroppens viktigaste organ: hjärtat, hjärnan, huden, magen, skelettet och musklerna.

Eld och hans 7 uppdrag från 10 år
Radioteater där Eld med det magiska eldhåret blir en ofrivillig hjälte som räddar Jorden från undergång. Eld får i uppdrag av Underjordens Druid att hämta sju viktiga saker från människornas värld. Efter en spännande historia där han möter människorna för första gången, blir kär, hamnar i förvecklingar och nästan mister sitt eget liv, lyckas han hitta den sista ingrediensen till Druidens soppa och rädda Jorden.

Sluka svenska! från 10 år
Serien Sluka svenska! riktar sig till elever som läser svenska som andraspråk på låg- och mellanstadiet. Innehållet fokuserar på hörförståelse och berättande, och består av noggrant utvalda böcker för målgruppen. Att ta del av berättelser som man kan relatera till och identifiera sig med stärker elevernas kunskap i språket och öppnar vägen för eget läsande och berättande.

Madelens matmyter från 13 år
Det finns många myter gällande mat. Men stämmer de eller inte? Reportern Madelen Persson försöker ta reda på hur det ligger till. Här väcks frågor om bland annat djurhållning, hygien, bioteknik, tillsatser i maten och miljö.

Fatta historia från 13 år
En introduktion till högstadiets historieundervisning där språket är anpassat för de som inte har svenska som modersmål. Serien riktar sig främst till de som inte har bott så länge i Sverige. Programledaren Arantxa Àlvarez utforskar tillsammans med två ungdomar historien på ett lekfullt sätt. Fakta förklaras med animerade inslag. Serien följer högstadiets kursplan med ett tillägg från mellanstadiet om svensk historia. Den spänner från flodkulturerna fram till efterkrigstiden.

Bästa babblet från 13 år
Om hur vi kommunicerar muntligt i olika sammanhang. Hur vi förstår eller missförstår varandra beroende på hur vi pratar, och vilka ord vi väljer. Svenska ord och uttryck jämförs med motsvarande på andra språk. Till exempel hur vi är artiga på svenska jämfört med på persiska eller engelska. Eller vilka ord vi använder för att uttrycka känslor: hur skiljer sig till exempel svenska svordomar från arabiska? Primär målgrupp är elever på högstadiet som läser svenska som andraspråk.

Amira är här från 16 år
Harry, Yemi och Amira är bästa vänner och hänger ofta tillsammans. Varje gång de ska ses får Herry och Yemi vänta på Amira. Amira kommer aldrig i tid. Men Amira har alltid roliga och spännande ursäkter till varför hon är sen. Syftet med serien är att bidra till nyanlända elevers språkutveckling.

Svenska med Mahmoud Bitar från 16 år
Mahmoud Bitar ska med hjälp av sin kompis Simon lära sig svenska genom att göra olika vardagliga aktiviteter. Det kan handla om att fika, köpa kläder eller att handla på ett apotek. Syftet är att lära ut enkla ord som man har nytta av i vardagen. Mahmoud Bitar gjorde sig känd på sociala medier när han dokumenterade sin flykt från Syrien.

Våga snacka från 16 år
Serien Våga snacka vänder sig till ungdomar som är nya i Sverige och lär sig svenska. Varje avsnitt har en ung person som själv är ny i Sverige som huvudperson. Programledaren Jonas Modin utmanar deltagarna att testa olika strategier för att komma vidare i svenska språket. Det kan handla om att lära sig ord för att kunna ta en körlektion, att skriva en dikt eller söka en praktikplats.

Uppdraget från 19 år
De medverkande får olika uppdrag som ger inblick i det svenska samhället. Hur får man en svensk kompis? Är det verkligen så svårt som många säger? Hur smakar svenska delikatesser? Och hur lagar man svensk mat? På arabiska för den som vill förstå Sverige och svenska fenomen lite bättre.

Svenska för alla från 19 år
En snabbkurs i svenska. Korta filmer som lär dig grundläggande svenska.

Vi ses! Vi hörs! från 19 år

Språkresan från 19 år
I Sverige finns över en miljon människor som har ett annat språk än svenska närmast hjärtat. De har alla gjort en resa in i det svenska språket. Men är det en resa det handlar om, och finns det i så fall en slutstation? Är perfekt svenska målet och förutsättningen för medborgarskap, arbete och utbildning? Vi följer invandrade svenskar som matematikläraren Stavros Louca, ståuppkomikern Zinat Pirzadeh och pedagogen Behrang Miri och återupplivar deras väg in i det svenska språket och det svenska samhället. Vi tar med dem tillbaka till flyktingförläggningar, det första mötet med den svenska skolan och återser människor som varit till stöd och hjälp och viktiga samtalspartners. Dessutom kåserar Jonas Hassen Khemiri över det svenska språkets egenheter.

Språknyheterna från 19 år
Författaren och kulturarbetaren Kalle Lind agerar nyhetsankare och levererar nyheter om språk under rubrikerna in- och utrikes, kultur och sport. Som sidekick har han författaren Sara Lövestam. Ett underhållande och informativt program om hur, varför och på vilket sätt vi människor, och ibland också djur, talar med varandra.

Appar för översättning

Say hi (iPhone)
En app som används för att översätta tal och text. Man kan välja att dela skärmen i två delar så man kan kommunicera med en person direkt. Man pratar in och appen kan sedan omvandla till över 100 språk direkt. Man kan säga att man har en tolk på bordet!

Google Översätt
App där man kan hålla kameran över en text och sedan få det översatt direkt till valt språk. Så fungerar Google Translate.

Inbyggda funktioner i iOS-enheter (iPhone och iPad)

Tangentbord på olika språk

Genom en enkel inställning kan man ha flera tangentbord på sin iPhone/iPad. Inställningar> allmänt> tangentbord> tangentbord> lägg till nytt tangentbord. Här finner du flera olika tangentbord att lägga till. Du växlar sedan mellan olika tangentbord genom att klicka på jordgloben längst ner till vänster på tangentbordet.

Uppläsningsfunktion

I inställningar> allmänt> hjälpmedel> tal: aktivera Läs upp markering och ställ in uppläsningshastigheten i den hastigheten som passar dig. Nu läser din iOS-enhet upp markerad text i tex e-postmeddelanden, på webbsidor och nyhetssidor.

Diktering

Överallt där text kan skrivas (tangentbordet kommer upp automatiskt då) kan man också tala in text. Intill den långa space-tangenten finner du en mikrofonikon, genom att trycka på den kan du tala in text.

Matematik

Matteboken
Mattecentrums sida med matematik från åk 3 – gymnasiet finns både på svenska och arabiska. Webbmatte
Tjänsten webbmatte.se finns på åtta olika språk för årskurs 6–9 och på tre språk för
gymnasieskolan. Här hittar du övningar, förklaringar och instruktionsfilmer – för dig
som är elev, vårdnadshavare eller lärare.Kikora
Ett varierande träningsprogram i matematik. Finns i flera språk som betalversion.Nomp
Med hjälp av Nomp kan du träna grunder i matematik.Vektor
Träna grunder i matematik.

Specialpedagogik och kommunikation

Widgit online
Ta hjälp av bilder och symboler för kommunikation och inlärning. Det finns ett tillägg där man kan skapa tvåspråkigt material.TAKK för språket

Här hittar du information och exempel om hur AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) kan användas tillsammans med modersmålet.Vi hoppas att du genom materialet får idéer och kunskap om:

  • Varför det är viktigt att uppmuntra modersmålsutveckling hos barn i behov av stöd i sin kommunikationsutveckling.
  • Hur alternativ och kompletterande kommunikation kan anpassas för personer med flerspråkig bakgrund som är i behov av kommunikationsstöd.

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning
Ett kartläggningsmaterial från SPSM för att kartlägga avkodning och läsning hos flerspråkiga elever.