Film i undervisningen

Mediekatalogen är namnet på vårt filmbibliotek på nätet. I mediekatalogen hittar du fakta och spelfilm som vi på AV-media har granskat, valt ut och köpt in för att Kalmar kommuns lärare ska ha relevant film att på laglig sätt använda i undervisningen. Vi får även in alla UR:s filmer som riktar sig mot skolan i mediekatalogen. Allt för att det ska vara så enkelt som möjligt för er att hitta bra film till undervisningen. All film är strömmande vilket innebär att ni kan titta på filmen direkt i datorn utan att behöva omaket med att beställa och skicka tillbaka DVD-skivor.

Faktafilm
Faktafilm har en självklar roll i undervisningen för de flesta lärare i de flesta ämnen. En film kan till exempel vara en perfekt uppstart för ett arbetsområde, då den ger alla elever en gemensam utgångspunkt att arbeta vidare ifrån.

Med hjälp av den nya sökstrukturen i mediespelaren har det nu blivit enklare att hitta film inom det ämne och område som du ska arbeta med. I den högra kolumnen kan du bland annat välja vilken åldersgrupp du ska visa filmen för samt välja språk och längd på filmen. När du har hittat den film som du sökt kan du spara den bland dina favoriter så att du snabbt hittar den igen.

Elevkonton
Ni har möjlighet att ge era elever egna konton så att de kan logga in själva för att se film. Detta öppnar möjligheter för dem att se de filmer som du har visat igen som repetition eller att förbereda sig inför en lektion genom att se på en film, om du vill välja att flippa klassrummet.  Du kan enkelt dela en länk till filmen så eleverna hittar rätt direkt. Instruktioner om hur du gör konton till dig och till dina elever hittar du här

Är filmen för lång?
Behöver du bara en del av filmen kan du göra ett eget filmklipp som du sedan kan spara bland dina favoriter och dela med dina elever.

Här är en film som visar hur du gör dina egna filmklipp i mediekatalogen, sparar dem i favoriter och delar en länk med dina elever.

 

Saknar ni något?

Vi köper in film två gånger om året och vi strävar efter att hålla en så god balans i mediekatalogen som möjligt för att tillgodose så många olika lärares behov av film som möjligt. Är det något område eller någon film som ni saknar vill vi gärna att ni tar kontakt med oss. Maila avmedia@avmkl.se eller ring 0480-45 67 70.

Att förstå film och rörlig bild

Vi lägger mycket tid i skolan på att träna våra elever att kunna uttrycka sig genom, förstå och tolka text. Att förstå och kommunicera med hjälp av bild och rörlig bild får mindre utrymme. Vi lever i ett samhälle där allt mer kommunikation sker med rörlig bild på de stora och små skärmar som vi använder dagligen. Detta gör att behovet av att kunna tolka bilder och att vara filmkunnig ökar.

Filmpedagogik – så funkar det! 11 enkla klassrumsövningar
Vet du inte var du ska börja med filmpedagogik? Svenska Filminstitutet har samlat elva enkla, roliga och effektiva filmpedagogiska övningar. Övningarna kräver ingen avancerad teknisk utrustning, funkar för alla elevers åldrar och förutsättningar och kan utföras i klassrummet. Att kunna mer om film förhöjer filmupplevelsen och ökar förståelsen för hur en film påverkar oss som åskådare.

Filmborgarmärket
Filmborgarmärket är en utmaning för lärare som vill arbeta med MIK och bättra på elevernas visuella läskunnighet.

Ta grundkursen om tio steg, som avslutas med Filmborgarmärket. En utbildning som ger elever (och lärare) färdigheter både inom film och medie- och informationskunninghet, men också ämnesöverskridande kunskaper, verktyg för analys och kritiskt tänkande.
Utmaningens första övningar kan antas från årskurs 2 i grundskolan. Däremot finns ingen övre åldersgräns, Filmborgarmärket är relevant oavsett ålder.

Filmrikets filmskola
Ett bra sätt att lära sig filmens språk är att lära sig att göra egen film. Om ni vill jobba mer med eget filmskapande så kan vi även tipsa om. Där har ungdomar själva gjort flera olika instruerande filmer om olika knep, tips och trix för hur man bygger upp en filmberättelse. Du får lära dig om manus, redigering, bildutsnitt, vinklar och att filma med smartphones och surfplattor. Kanske finns där något du kan testa och ha användning för såväl hemma som i din arbetsroll!

Filmtittarpedagogik

Läraren Jennie Elvö på Vasaskolan i Kalmar använder sig ofta av film i undervisningen. Jennie har utvecklat en framgångsrik filmtittarpedagogik där hon kopplar traditionella läsförståelsestrategier för att aktivt kunna jobba med filmen.

”Film är text! Läsförståelsestrategier fungerar utmärkt på både spelfilmer som faktafilmer. Våga använd filmen aktivt i undervisningen!”

Det finns en mängd strategier för läsförståelse. Att kombinera olika strategier är viktigt för att uppnå god läsförståelse. Om eleverna vet att de ska och kan använda sig av strategier blir det en tydligare undervisning. Samtalet spelar en huvudroll. När vi formulerar oss tar vi till oss kunskap på ett tydligare sätt. Genom samtalet får vi en ökad föreståelse för andras erfarenheter och tolkningar.

Fem snabba tips till ett aktivt filmtittande

  1. Zooma in – Aktualisera det eleverna redan kan kring de ämnen som filmen berör.
  2. Stanna upp och ställ frågor till filmen – Ett sätt att tydliggöra innehållet för eleverna.
  3. Ge eleverna guidning i vad som är viktigt – Vilken typ av kunskap och erfarenhet vill du att de ska ta med sig från filmen?
  4. Gör kopplingar från filmen – Låt eleverna koppla innehållet till sig själv, till andra eller till världen i stort.
  5. Transformera kunskapen – Låt eleven skapa sin egen kunskap utifrån filmens budskap och fakta.

Läs en film

Den eviga diskussionen ska om man ska läsa boken eller se filmen först finns det inget enkelt svar på. Däremot kan vi se en vinst i att både läsa boken och se på filmen ur mer än en synvinkel. Om man har svårt att läsa kan det vara en fördel att ha sett filmen först så att man har fått en tidigare upplevelse av berättelsen.

Att jämföra samma berättelse berättad genom en film och en bok ger även en djupare förståelse för de möjligheter och begränsningar som finns för berättande i de olika medierna.

Vi har sammanställt ett inspirationsblad med uppgifter som man kan använda sig av i arbetet med film och bok. Du hittar det här.

Det finns ett flertal filmer i Mediekatalogen som är baserade på böcker på ett eller annat vis. Vi har gjort boklådor med en klassuppsättning böcker till ett antal av de filmerna. De filmerna hittar du om du söker på Läs en film i Mediekatalogen.

Övriga filmer som har koppling till böcker hittar du om du söker på hashtaggen läsenfilm ihopskrivet i Mediekatalogen.

#läsenfilm i Mediekatalogen

Normkritik – att belysa, granska och ifrågasätta

Att jobba med normkritik handlar om att belysa, granska och ifrågasätta de normer vi har omkring oss. Det är egentligen inte så annorlunda än att jobba med källkritik, fast man fokuserar på normer specifikt, och ofta går de två hand i hand.

Det behövs kunskap för att kunna se olika normer – normerna finns där men går under radarn för de flesta av oss om vi inte blir uppmärksammade på dem. Där är filmformatet, och då gärna korta filmsekvenser, ett väldigt effektivt medium. Det kan vara precis så tydligt, synliggörande och provokativt som det behöver vara för att göra oss mer medvetna, samtidigt som det kan vara väldigt intressant.

Men det vill ju till mer än att bara sätta på en film – det är ju i diskussionerna och reaktionerna som det riktiga lärandet sker. Och där vill vi tipsa om material som kan plockas in direkt i klassrummet och användas som underlag, utgångspunkt och vägvisare.

I grunden handlar det om att hitta ett material som kan utmana såväl som upplysa och som fungerar för dig och din klass. Något som får igång diskussioner och vänder på perspektiven. Och sådana material, om det så är filmer, bilder eller texter, kan kanske inspirerar till att skapa eget normutmanande material i din klass!

Ett lysande exempel är en bok som Gävle kommun har gjort i samverkan med Tomas Gunnarsson, även känd som Genusfotografen. Den heter “Bilder som förändrar världen” och visar hur vi framställer (eller inte framställer) olika personer baserat på normer kring könstillhörighet, sexuell läggning m.m. Ett annat exempel är filmen Killing us softly som handlar om bilden av kvinnan i reklam och hur den påverkar oss.

Normer på film

Det finns många filmer i vår mediekatalog som kan fungera som utmärkt underlag för diskussioner om normer. Till flertalet finns det lärarhandledning som man kan ha till hjälp i sitt förarbete. Här är några av våra favoriter:

Får Gabriel vara prinsessa? från 6 år

Kenta och barbisarna från 6 år

The boy in the dress från 10 år

Min homosyster från 10 år

Just Charlie från 12 år

Pojkarna från 14 år

Swedi från 14 år

Turkkiosken från 14 år

Vad ska folk säga? från 15 år

Foxfire från 14 år

Pride från 14 år

The square från 16 år

A-märkta filmer

Ni kanske har lagt märke till att det ligger en A-märkning på vissa filmer i Mediekatalogen. Kvinnan bakom märkningen heter Ellen Tejle och hon hamnade på BBC:s lista över årets mest inflytelserika kvinnor 2018. Hon besökte oss redan 2015 och berättade om projektet. Vi filmade föreläsningen och du kan se den i vår mediekatalog – A-märkt ger jämställda filmer.

A-märkningen bygger på Bechdeltestet som granskar filmer med avseende på kvinnlig representation i film. Anledningen till detta är att det vid närmare granskning visar sig att män har i genomsnitt 70% av talrollerna och kvinnor har 30%. Detta påverkar såklart vems perspektiv och vems berättelser som blir berättade. För att en film ska kunna bli A-märkt krävs att man ska kunna svara ja på följande frågor:

  1. Finns det minst två kvinnor i filmen som har namn?
  2. Pratar de med varandra?
  3. Pratar de om något annat än män?

Det verkar kanske som låga krav men om du börjar granska de filmer som du ser med hjälp av Bechdeltestet kommer du bli förvånad över resultatet.

Du hittar de filmer i vår mediekatalog som klarar Bechdeltestet om du söker på taggen a-märkt.