Specialpedagogiskt stöd

Olika personer lär sig på olika sätt. Skolan ska kunna erbjuda alla elever möjlighet till att nå kunskapsmålen. Digitala verktyg underlättar och möjliggör inlärningen för väldigt många elever. Det kan till exempel vara med hjälp av talsyntes, stavningskontroll, kalkylator samt möjlighet till att förstora texter och skala av webbplatser.

Detta är en kurs för dig som är nyfiken på de specialpedagogiska möjligheterna en iPad och dator ger som ett alternativt verktyg i skola och förskola. Vi tar utgångspunkt i de appar och funktioner som är behjälpliga för elever i behov av särskilt stöd i sitt skolarbete samt grunderna i hur man hanterar en iPad.

Vår mediepedagog Louise länksamling om Digitalt lärande och Specialpedagogiskt stöd