Säker användning av nätet

Samhället har förändrats i takt med att digitala verktyg blivit allt vanligare. När samhället och skolan digitaliseras ökar behovet av förståelse för vad som ligger bakom tekniken och informationen som du använder. Medie- och informationskunnighet handlar till stor del om att använda olika medier på ett ansvarsfullt och konstruktivt sätt.  Vi skräddarsyr innehållet efter ert behov. Här är delar som vi erbjuder:

  • Källkritik och informationssökning  på nätet – Hur kan man bli mer effektiv på att söka på nätet och hur går det till?
  • Ung på nätet – hur kan vi möta barns och ungas medievanor?
  • Sociala medier – hur de fungerar, deras roll i samhället
  • Upphovsrätt – hur publicerar vi oss, vad får vi använda för material och var hittar vi det?

Söker du material inom området? Vi har samlat våra bästa tips i vår Resursbank: Unga på Nätet och Källkritik.