Mediekatalogens möjligheter

Mediekatalogen – pedagogens bakficka. Vårt uppdrag är att inspirera lärare och elever om hur användandet av film och digital pedagogik skapar en mer lärorik undervisning. Mediekatalogen är en resurs för alla lärare och elever i länet. En varierad undervisning där fler sinnen aktiveras ger en större chans för fler elever att nå måluppfyllelse i skolans ämnen. Film hjälper eleven att förstå fakta, att kunna ta till sig information och vidgar elevernas kompetenser. I den onlinebaserade mediekatalogen finns flera verktyg för att lyfta det digitala lärandet. I Play finns tusentals artiklar att strömma vilket är tusentals möjligheter till kunskap. I Plus kan du skapa teman, lektionsplaneringar och pedagogiska planeringar. Dessutom kan du dela med dig av dina och få ta del av andra pedagogers arbete. Mediekatalogen hittar du här

Vi guidar dig genom mediekatalogens funktioner och delar med oss av våra bästa tips! Det här är ett inspirationstillfälle som anpassas efter den tid som finns tillgänglig för dig och kollegor. Det är också helt kostnadsfritt.