iPad som pedagogiskt verktyg

En iPad – oändliga pedagogiska möjligheter. I läroplanen står det tydligt att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. iPaden har kommit att bli ett av våra mest använda verktyg i vår skolvardag då den ger direkt och användarvänlig tillgång till en rad lärresurser; informationssökning på nätet, skriva, måla, ta bilder och spela in film, kommunicera med andra och mycket mer. Det finns en lång rad undervisningsappar som förstärker lärandet.

Det här är en kurs som anpassas efter era behov och förutsättningar – allt från iPadens grunder som inställningar och våra favorit-appar till vilka specialpedagogiska hjälpmedel som finns och hur du kan jobba med iPaden i ett uteklassrum. Vi tar utgångspunkt i en kreativ och berättande pedagogik där kopplingen till läroplanen är tydlig.