G Suite for Education

Arbeta i molnet – G Suite for Education, tidigare GAFE, är ett användbart interaktivt redskap i skolan som många skolor använder sig av. Vi erbjuder tre olika kurser: grundkurs, fortsättningskurs samt G Suite for Education som specialpedagogiskt stöd. I grundkursen lär du dig om molntjänsten och hantera dokument i Google Drive. Vi anpassar innehållet beroende på datormiljö. I fortsättningskursen bygger vi vidare utifrån dina förkunskaper i G Suite for Education. Här kan välja passande innehåll som Formulär, Google Classroom, YouTube, Kalender och Mail samt Blogger. I kursen G Suite for Education som specialpedagogiskt stöd fokuserar vi på appar, funktioner och tillägg som lämpar sig särskilt väl för undervisning och handledning för elever med särskilda behov och/eller läs- och skrivsvårigheter. Här behöver du grundläggande kunskaper om G Suite for Education.

Vår IKT-pedagog Peters samlade länktips om Google Classroom och Google Drive