Film i undervisningen

Använd mer film i undervisningen!

Under den här kursen tittar vi på de pedagogiska möjligheter som såväl faktafilm som spelfilm ger oss. Vi anpassar innehållet i kursen efter er verksamhet.

Mediekatalogens filmer är en resurs för alla lärare och elever i länet. Kursen ger exempel på hur man med filmens hjälp kan ge en större chans för fler elever att nå måluppfyllelse i skolans ämnen. Film hjälper eleven att förstå fakta och kunna ta till sig information samt ger möjlighet till repetition. Använd film för att visualisera, förtydliga och förstärka genom känslor och engagemang.

Vi tittar på film och diskuterar hur vi kan sätta in den i ett pedagogiskt sammanhang. Vad gör vi före, under och efter filmvisningen för att utnyttja filmens potential.

Hur många timmar om dagen tittar dina elever på Youtube? Vi kommer även prata om filmkunnighet. Film är ett allt vanligare sätt att dela information på idag. Det ställer allt högre krav på elevernas förmåga att tolka rörlig bild. Filmkunnighet ökar elevers förståelse att kunna värdera sanningshalten i den information de möter och vara källmedvetna medborgare.

Vi har samlat våra bästa tips på temat i vår Resursbank – Film i Undervisningen.