Digitalt berättande

Utbildningen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Läroplanen tydliggör vikten av digital kompetens och att arbeta med digitala verktyg. En stor del i detta är digitalt berättande – det finns långt många fler möjligheter att jobba med text än bara i skriven form. Text, bild och ljud är jämställda och lika viktiga. Att jobba med digitalt berättande innebär att skapa film från manus till färdig film, ljudsätta bilder, skapa podcasts, lära sig hur den rörliga bilden förstärker berättandet, hur VR förstärker berättandet än mer, trolla med green screens och animera. Det är intressant, givande, språkutvecklande och engagerande. Eleverna får också möjlighet att lära sig och behärska olika typer av medier genom det digitala berättandet och samarbeta med varandra. Det är dessutom utmärkt som redovisningsform!

Att arbeta med digitalt berättande passar alla elever och fungerar på alla plattformar; iPad, chromebook, PC eller Mac.

Vill du läsa mer om Digitalt berättande och VR, kolla i vår Resursbank.